Thursday, 24 May 2012

Permainan Interaktif I

Penaakulan matematik

Langkah-langkah bermain:

1) sila pilih 'level' yang anda suka ..:-)

2) cuba jawab soalan yang diberi...GOOD LUCK...

3) senangkan??cuba soalan seterusnya..

Interested?
click

http://www.mathplayground.com/algebraic_reasoning.html

No comments:

Post a Comment